درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد فروش و مالی
در صورتی که پیش از خرید یا در مراحل خرید و یا بعد از خرید نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از این بخش با ما در ارتباط باشید
 انتقادات و پیشنهادات
کلیه شکایات، انتقادات، پیشنهادات و یا گزارشات در خصوص محصولات، خدمات و ضعف در پشتیبانی را از این دپارتمان به مدیریت گزارش دهید